ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน