ร่วมพิธีเปิดงาน " นครตรัง เมืองแห่งความจงรักภักดี " เฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2558