โครงการศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพในวิชาการสาธารณสุขเบื้องต้นและวิชาการศึกษาดูงาน ณ บ้านควนมีชัย ต.วังอ่าง อ.ชะอวด และบ้านคีรีวงศ์ ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 19 -20 กันยายน 2556