เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการเครือข่าย สวสท.เเละผู้เเทนด้านวิเทศสัมพันธ์ ความร่วมมือกับประเทศฟิลิปปินส์เเละออสเตรเลีย เเละการวิจัยปัญหาสุขภาพเเละความต้องการในพื้นที่ ณ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558