ร่วมพิธีเปิดงาน ภูมิศิลป์...แผ่นดินตรัง เฉลิมราชพระบารมี โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง