ผู้ช่วย สส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล มอบอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง และหารือแนวทาง การสนับสนุนการสร้างถนนสายใหม่เพื่อสร้างความปลอดภัยให้บุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการ วันที่ 1 ตุลาคม 2556