หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม อ.พัจยาภรณ์ ปริญญาพงษ์ นำนักศึกษาไปทดสอบนวตกรรมเรื่อง" เกมส์ 24 รักอย่างไรไม่ให้เสียง "