ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านในงานเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2558