ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร ของสถาบันพระบรมราชชนก