ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมประชุมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน