ร่วมออกบูธเเสดงนิทรรศการ งานเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2558 โดยมีชมรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมการออกบูธเเสดงนิทรรศการ ในครั้งนี้ด้วย