เข้าเยี่ยมชมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง ซึ่งภายในงานนี้มีทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดย ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในการร่วมกิจกรรมกับร้านนาวากาชาดด้วย