ร่วมต้อนรับท่านสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมินการจัดบูธของหน่วยงานราชการ ในงานเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2558