ร่วมต้อนรับ นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง และผู้บริหารสาธารณสุขตรัง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบูธแสดงนิทรรศการของวิทยาลัย ในงานเฉลิม