เข้าเยี่ยมชมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง โดย ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในการร่วมกิจกรรมกับร้านนาวากาชาดด้วย