ตรียมความพร้อมจุดบริการน้ำดื่มและจุดปฐมพยาบาล สำหรับนักปั่นจักรยานในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" ในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558