ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558