ร่วมตั้งจุดปฐมพยาบาลเพื่อปฐมพยาบาลนักปั่นร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558