ร่วมให้กำลังใจนักปั่น ในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558