ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างมณฑปประดิษฐาน อดีตเจ้าอาวาส วัดทุ่งส้าน โดยมีคุณพิษณุ ธีระกนก นายกสโมสรไลออนส์ตรัง เป็นประธาน ซึ่งนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดCutกระบี่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วย