ประชุมจัดทำกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ณ ห้องรับรอง วันที่ 2 ตุลาคม 2556