เข้าเยี่ยมชมบูธแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในงานเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2558