ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ในโอกาสร่วมกิจกรรมการออกบูธเเสดงนิทรรศการ งานเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2558