เข้าเยี่ยมชมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง ซึ่งภายในงานนี้มีทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก