เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ณ หอประชุม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 14 ธันวาคม 2558