เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางชั้น 5 จังหวัดตรัง วันที่ 14 ธันวาคม 2558