เข้าร่วมการประชุม วิชาการสายงานสัสดี และการกำลังสำรอง โดยมี พลตรีปรีชา สายเพ็ชร รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหมเป็นประธาน การนี้ท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ