เข้าร่วมประชุมผู้บริหารในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก ณ ห้องประชุม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข