นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคนใหม่ เข้าสักการะศาลหลักเมืองตรัง ณ ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง วันที่ 2 ตุลาคม 2556