ร่วมให้กำลังใจบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในการจัดเก็บบูธแสดงนิทรรศการและทำความสะอาดบูธแสดงนิทรรศการของวิทยาลัย ในงานเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2558