ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ประจำปี 2558