คุณธเนศ สิริวัฒนวัลย์ และครอบครัวเข้าพบ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อมอบกระเช้าอวยพร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่