ดร.พยงค์ เทพอักษร รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ ร่วมฟังบรรยาย Strategies of International Education โดย Prof.Dr.Gabrielle Malfatti, Director of International and Intiatives,University of Missouri, USA