ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในการนี้ได้เป็นวิทยากรในโครงการด้วย