บุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2558