ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2558 โดยมีนายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธาน