ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผู้อำนวยการ ยุภา พรเศรษฐ์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร และนายสุนทร เพ็ชรพราว ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร