ตัวแทนจากบริษัท เอ็นวายซายน์ จำกัด เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่