ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธาน