ร่วมสวัสดีปีใหม่ นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และคณะผู้บริการจากสถาบันพระบรมราชชนก