การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ