เป็นตัวแทนวิทยาลัยรับมอบรางวัลผลการประกวดร้านนิทรรศการงานเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2558 โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้