ร่วมพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ จังหวัดตรัง ประจำปี 2558 และร่วมปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559