ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง