ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 แด่นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตรัง