ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมมอบกระเช้าอวยพร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 แด่นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รักษาการนายกเทศมนตรีนครตรัง