ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง