แขวงการทางตรัง สำรวจพื้นที่เชื่อมถนนจากวิทยาลัยกับถนนสายตรัง-กันตัง วันที่ 11 ตค. 2556