ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 651 ประจำวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2559 "สังคมเมืองตรัง" หน้า 4