รับมอบรางวัลผลการประกวดร้านนิทรรศการงานเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2558 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้